Våra tjänster

FRS Sverige AB är din kompletta leverantör. Vi gör allt inom kabeldragning i mark (tex fiberkabel), gjutning av platta, schaktarbete, asfaltering, rivning, vägunderhåll och vinterväghållning.

MARK & ANLÄGGNING

Vi utför allt från projektering och planering till färdig anläggning. Vi levererar en komplett lösning från grunden till att vatten, el, avlopp, värme och fiberbredband finns på plats.

VINTERVÄGHÅLLNING

Vi utför snöröjning och vinterväghållning åt privatpersoner, föreningar och företag. Med vår moderna och anpassade maskinpark så klarar vi av både små gång och cykelbanor till stora parkeringar och vägar

KABEL/FIBERDRAGNING

Vi har stor och mångårig erfarenhet kring fiber och kabeldragning i mark. Vi har utfört flertalet fiberdragningar åt bl.a Vattenfall. Vi säkerställer att rätt arbetssätt används så att du som kund får den kvalité som förväntas.

GJUTNING

Vi utför alla typer av betongentreprenader, från mindre villagrunder till större anläggningsprojekt och allt däremellan. Med våra medarbetares långa erfarenhet i branschen kan vi garantera att jobben blir rätt utförda och till rätt pris.

SCHAKTARBETE

Vi utför alla typer av schaktarbeten och dränering av fastigheter. Allt från dränering av villan till kommersiella dräneringar och större schaktarbeten.

RIVNING

Vi river allt från enstaka väggar till hela hyreshus. Vår personal har mångårig erfarenhet av detta och river alltid enligt korrekta rutiner för att göra en ev. återställning enkel. Vi kan även sköta bortforsling och alla typer av saneringar, exempel är asbest, PCB och marksanering. 

VÄGBYGGNATIONER & UNDERHÅLL

Vi hjälper dig med alla typer av vägbyggnationer. Allt från allmänna vägar, skogsbilvägar till cykel och gångbanor. Vi utför olika typer av vägunderhåll. Som tex kantklippning, hyvling och förbättringsarbeten på alla typer av vägar.

ASFALTERING

Vi hjälper såväl företag som privatpersoner med alla typer av asfalteringsarbeten. Oavsett om du behöver hjälp med en enkel lagning på infarten eller en omfattande beläggning på större ytor så har vi erfaren och engagerad personal och rätt resurser till alla förekommande asfaltarbeten.

SORTERING

Vi sorterar och hanterar flera sorters material. Tex asfalt, fräsmassor, bergkross, schaktmassor, matjord och slagg.